Zgodnie z ustawą o przetwarzaniu danych osobowych RODO Państwa dane są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb związanych z rezerwacją i pobytem w naszym ośrodku. Dokonanie rezerwacji oznacza wyrażenie na to zgody. Administratorem Państwa danych jest firma pokoje gościnne u hajduka z siedzibą w Murzasichlu przy ulicy Sądelskiej 39 i 39 a. Mają Państwo prawo wglądu oraz dokonywania zmian w swoich danych. Kontakt w sprawie danych pod numerem 182084296.
REGULAMIN REZERWACJI ORAZ POBYTU W OŚRODKU U HAJDUKA
Niniejszym regulamin ma zapewnić wszystkim naszym gościom miły i bezpieczny wypoczynek w naszym ośrodku.
1. Regulamin jest częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez dokonania rezerwacji w ośrodku. Określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności, oraz przebywania na terenie ośrodka. Dokonując rezerwacji gość oświadcza że zapoznał się i akceptuje regulamin.
2.Rezerwacja dokonywana jest wyłącznie przez wpłatę zadatku. Dalszą część kwoty za pobyt Gość jest zobowiązany uregulować w dniu przyjazdu. Płatność wyłącznie gotówką.  Zadatek nie podlega zwrotowi dlatego prosimy o przemyślane rezerwacje. Wpłacenie zadatku przez gościa bez wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu nie stanowi podstawy rezerwacji.  W przypadku braku wolnych miejsc pokoje gościnne u hajduka  zastrzegają sobie prawo do zwrotu zaliczki lub po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem do znalezienia noclegu w okolicy o podobnym  standardzie i tej samej cenie.
3. Pokoje wynajmowane są na doby hotelowe. Doba Hotelowa rozpoczyna się o 16 w dniu przyjazdu a kończy o 10 w dniu wyjazdu. Wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd jest możliwy wyłącznie po ustaleniu z właścicielem. Przebywanie w pokoju po godzinie 10 bez wcześniejszych ustaleń traktowane jest jako rozpoczęcie nowej doby hotelowej i podlega opłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku braku wolnych miejsc pokoje gościnne u hajduka mogą nie wyrazić zgody na przedłużenie doby hotelowej.
4. Podstawą do zameldowania jest okazanie aktualnego dowodu tożsamości. W przypadku odmowy okazania dokumentów ośrodek ma prawo odmówić zameldowania i wydania kluczy oraz anulować rezerwację dokonaną przez klienta.
5. Pokoje gościnne u hajduka nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste wynajmującego  pozostawione zarówno w pokoju jak i na terenie ośrodka. Gość jest zobowiązany każdorazowo przed wyjściem sprawdzić czy drzwi i okna w wynajmowanym pokoju są zamknięte.  Ośrodek nie ponosi również odpowiedzialności za samochody pozostawione na parkingu udostępnionym dla Państwa bezpłatnie.
6. Dzieci powyżej 13 roku życia powinny znajdować się pod stałą opieką osoby do tego uprawnionej rodziców lub opiekunów prawnych. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez swoich podopiecznych.
7. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie zniszczenia  na terenie ośrodka spowodowane umyślnie bądź przypadkowo przez niego oraz osoby go odwiedzające.
8.W przypadku rażącego naruszenia regulaminu, bądź też zachowania, które narusza dobro pozostałych gości pokoje gościnne u hajduka zastrzegają sobie prawo do możliwości usunięcia takiej osoby z ośrodka i obciążenia jej wszelkimi kosztami związanymi z pobytem oraz ewentualnymi szkodami materialnymi.
9. W ośrodku obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz e papierosów
10. Cisza nocna obowiązuje od 22.00-6.00
11. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej nie wolno używać urządzeń elektrycznych które nie stanowią wyposażenia pokoju  np piecyków, farelek. Nie dotyczy to ładowarek do telefonów, aparatów i laptopów.
12. Każdorazowo ze względów bezpieczeństwa gość opuszczając pokój powinien wyłączyć tv, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć okna, zamknąć drzwi na klucz.
13. Pokoje gościnne u hajduka zastrzegają sobie prawo do zmiany wystroju i umeblowania pokoju. W przypadku braku dostępności wybranego przez klienta pokoju, bądź też awarii właściciel ośrodka morze przydzielić dla gościa inny pokój o podobnym standardzie bez informowania go o tym.
14.  Na terenie ośrodka znajduje się plac zabaw przeznaczony dla dzieci wyłącznie pod opieką prawnego opiekuna. Z placu zabaw należy korzystać zgodnie z regulaminem umieszczonym na placu zabaw po uprzednim sprawdzeniu urządzenia na którym dziecko ma się bawić. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu właścicielowi i nie korzystanie z urządzenia.